COOP Servis

Spoločnosť Coop Servis spol. s r. o. bola založená 28.02.1991.

V súčasnosti patrí firma COOP Servis Group medzi najvýznamnejších a najvyhľadávanejších dodávateľov potravinárskeho chladenia, chladiarenských zariadení a veľkokuchynských zariadení na Slovensku a v Čechách.

K dispozícii má novú výrobnú halu, ktorá bola postavená na umožnenie výroby združených jednotiek, ktoré firma vyváža do Anglicka.

  Hlavné činnosti firmy :

 • Firma Coop Servis má v súšasnosti 60 zamestnancov.
 • Projekcia
 • Výroba združených chladiacich jednotiek, kondenzačných chladiacich jednotiek
 • Dodávka a montáž chladiacich zariadení (stacionárne, transportné chladenie, klimatizačná technika)
 • Dodávka a montáž veľkokuchynských zariadení
 • Záručný a pozáručný servis

Spoločnost Coop Servis svojími zákazkami a dodávkami kompletných chladiarenských technológií dosiahla významné postavenie medzi spoločnosťami pôsobiacimi v chladiarenskom odvetví v celej Európe, ktoré plánuje v budúcnosti aj naďalej zlepšovať a rozvíjať.

Naša firma spolupracuje s viac ako 16 firmami z celého sveta.

Služby pre našich klientov zabezpečujeme v spolupráci s našimi poprednými slovenskými a zahraničnými partnermi zo Španielska, Maďarska, Turecka, Veľkej Británie, Talianska, Nemecka, Dánska

Filozofiou našej práce je udržať si čo najlepší vzťah a vybudované meno u zákazníka.

Spoločne so zamestnancami pracujeme v zmysle naplňovania našej vízie: „Spokojný zákazník, prosperujúca firma“

Preto v snahe o čo najlepšie partnerské vzťahy kladieme pri našej činnosti dôraz na dodržiavanie nasledujúcich zásad:

 • 1) otvorené a priame jednanie so zákazníkom
 • 2) včasné a riadne plnenie dohôd
 • 3) promptné riešenia a kvalitné služby
 • 4) korektnosť a zodpovedný prístup
 • 5) kvalitná práca – profesionálny prístup
 • 6) optimálne ceny

Naši servisní technici disponujú dlhoročnými skúsenosťami, moderným prístrojovým a materiálovým vybavením. Sú pravidelne školení a vzdelávaní o novinkách v technológii ohľadom klimatizácii, chladení, vykurovaní a vzduchotechnike. Zúčastňujeme sa veľtrhov a výstav v oblasti chladenia, vzduchotechniky a klimatizácie v krajinách strednej Európy .

Cieľom našej spoločnosti je, ponúknuť svojím zákazníkom novodobú metódu prirodzeného chladenia, nadštandardnú starostlivosť, aby bol zákazník vždy spokojný s výsledkom našich služieb.

Široký sortiment tovaru a flexibilita našich zamestnancov nám umožní, aby sme našli ideálne riešenie pre každú oblasť.

Sme presvedčení, že pomocou vyššej kvality, presnejšej dodávky a profesionálnejšieho prístupu k našim odberateľom sa nám podarí uskutočniť všetky naše ciele.

Našimi dlhodobými cieľmi sú:
 • Spokojnosť a prospech všetkých našich zákazníkov
 • Dosiahnutie maximálnej spokojnosti zákazníka flexibilitou pri plnení jeho požiadaviek a kvalitou našich služieb
 • Dôsledne naplňovať platné právne predpisy a iné požiadavky a pracovať tak, aby sme minimalizovali negatívne dopady na životné prostredie a chránili ho.
 • Neustále zlepšovať naše zavedené procesy, stanoviť si každoročne ciele a cielové hodnoty na základe výsledkov z predchádzajúceho roku a nových trendov.
 • Pravidelne vzdelávať svojich zamestnancov, odovzdávať im skúsenosti a zvyšovať ich vedomosti v otázkach kvality našich služieb a ochrany životného prostredia.
 • Dbať o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.
 • Dôsledne realizovať hospodárne a preventívne opatrenia v oblasti hospodárenia s energiami.
 • Na základe prevratnej legislatívy EÚ zameranej na zníženie emisií, dbať na zníženie vplyvu všetkých svojich produktov na životné prostredie
 • Prinášať najnovšie trendy k spokojnosti zákazníkov pomocou kompetentných spolupracovníkov vo všetkých oblastiach našej činnosti, celosvetovou intenzívnou výmenou poznatkov s užívateľmi našich výrobkov, intenzívnej spolupráce s rozhodujúcimi predstaviteľmi v jednotlivých oblastiach chladenia, klimatizácií a vzduchotechniky

Naše služby

STACIONÁRNE CHLADENIE

TRANSPORTNÉ CHLADENIE

VEĽKOKUCHYNSKÉ ZARIADENIA

KLIMATIZÁCIE

NEREZOVÁ VÝROBA/ZÁMOČNÍCKE PRÁCE – KOVOVÝROBA

PRÁŠKOVÉ FARBENIE

OBCHODNÉ ZARIADENIA

PORADENSTVO, NÁVRH, MONTÁŽ, SERVIS

Produkty

Portfólio

Už od samého začiatku svojej existencie CoopService s.r.o spolupracoval a spolupracuje s najvýznamnejšími slovenskými a českými obchodnými sieťami.
K našim najvýznamnejším partnerom na domácom trhu patrí Slovenský zväz spotrebných družstiev COOP


Recenzie našich klientov

Coop Jednota Tempo Nové Zámky

So spoločnosťou COOPSERVIS spolupracujem prakticky od svojho nástupu do COOP Jednoty Nové Zámky v roku 2001.

Počas tejto doby sme zariadili v spolupráci s COOPSERVISOM väčšinu našich prevádzkových jednotiek a vďaka kvalite svojich výrobkov a služieb sa stali našim dominantným dodávateľom chladiacich a mraziacich zariadení.

Mimoriadne sme spokojní aj s rýchlosťou a spoľahlivosťou poskytovaného záručného, aj pozáručného servisu.

Coop Jednota Tempo Nové Zámky

Tesco Žiar nad Hronom

Dobrý deň S firmou COOP Servis spol. s.r.o. už spolupracujem dlhé roky a som s ňou veľmi spokojný.

Rýchle pristupujú k riešeniu porúch a problémov k potravinovému chladeniu. Radi a bez problémov poradia aj telefonickou formou a mailom a nikdy s tým nemali problém, ani v nočných hodinách, kedy som ich najviac potreboval.

Dúfam že naďalej naša spolupráca bude na tejto úrovni.

Tesco Žiar nad Hronom

Tesco Topolčany

Týmto Vám chcem poďakovať za spoluprácu v predchádzajúcom období a to najmä za profesionálny prístup a včasné vyriešenie zadaných objednávok týkajúcich sa odstraňovania porúch potravinového chladenia.

Tesco Topolčany

Coop Jednota Nové Zámky

„So spoločnosťou Coop Servis spolupracujem už niekoľko rokov.

Počas tohto obdobia spoločnosť Coop Servis zabezpečovala kompletné riešenia pre chladenie a mrazenie na nami rekonštruovaných prevádzkových jednotkách Kameničná, Maňa, Veľký Kýr, Dolný Ohaj, Nové Zámky – Šurianska, Komoča a Dulovce.

Rád by som vyzdvihol ich vysokú mieru profesionality a pozitívny a zodpovedný prístup k riešeniu výziev a problémov, ktoré sú spojené s modernizáciou našich prevádzkových jednotiek, ako aj so zabezpečením bežnej prevádzky predajní (chladenie, mrazenie).

Obzvlášť veľmi oceňujem, že zadané úlohy riešia veľmi flexibilne

Coop Jednota Nové Zámky

Tesco Kežmarok

Spolupráca je na veľmi dobrej úrovni a k našej spokojnosti. Práce sú vykonávané odborne a profesionálne.

Práce sú vykonávané odborne a profesionálne.

Komunikácia s firmou je veľmi dobrá a veľa závad sa podarilo odstrániť pomocou tejto komunikácie, čím sa ušetrili nemalé finančné prostriídky.

Tešíme sa na ďalšiu kvalitnú spoluprácu do budúcna.

údržba Tesco Kežmarok

Sanulex Piešťany

S firmou CoopServis sme boli veľmi spokojní,pretože nám dokázala vyriešiť náš problém v extrémne rýchlom čase a s profesionalnym prístupom.

Sanulex Piešťany

Viac než 1.000 spokojných klientov!